ویزای عمان

ویزاهای متعددی به منظور ورود به عمان صادر می گردد که با توجه به شرایط و هدف از سفر نوع آن تعیین میگردد. به صورت عمومی ویزا ها به دو سری بلند مدت و کوتاه مدت در مورد عمان تقسیم می شوند و بر اساس تعداد مجاز ورود نیز به سه دسته ویزاهای یکبار ورود، دو بار ورود و چند بار ورود ویزای یک بار ورود که مدت آن به بیش از ۳۰ روز نمیرسد.

ویزای توریستی:

این ویزای عمان به منظور گردشگری و اجازه ورود و اقامت در کشور صادر می گردد. مدت زمان اعتبار آن شش ماه از تاریخ صدور می باشد و شخص می تواند فقط تا سی روز در این شش ماه در کشور اقامت داشته باشد.

انواع ویزا ی توریستی

  • ۱۰ روزه عادی و ۱۰ روزه فوری
  • یک ماهه عادی و یک ماهه فوری
  • ویزای ۲۱ روزه فوری
  • ویزای مولتی یکساله که به مدت یک ساله می توانید یک سال هر چند بار به عمان ورود داشته باشید
ویزای ورود چندگانه:

برای درخواست این ویزا نیازی به اسپانسر نخواهید داشت. این ویزا جهت دیپلمات های مورد تایید دولت در کشورهای شورای خلیج فارس و شهروندان برخی دیگر از کشورها صادر می شود. مدت اعتبار این ویزا 3 ماه از تاریخ ورود می باشد.

به ویزاهای با مدت اعتبار بالاتر از 90 روز، ویزای بلند مدت گفته می شود.
اگر قصد اقامت بالای 3 ماه در عمان را دارید، می توانید برای دریافت ویزاهای بلند مدت، درخواست خود را ارائه نمایید. از جمله ویزاهای بلند مدت می توان به ویزای تحصیلی اشاره کرد.

ویزاهای بلند مدت

1ویزای اقامت تحصیلی

ویزای تحصیلی عمان برای ادامه تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی این کشور صادر می گردد. شخص با داشتن نامه پذیرش و پیش از ورود به خاک این کشور می تواند جهت اخذ این نوع از ویزای عمان اقدام نماید. مدت اعتبار این ویزا 6 ماه از تاریخ صدور آن بوده و مدت مجاز اقامت در عمان با این نوع ویزای عمان یک تا دو سال از تاریخ ورود می باشد. با در دست داشتن نامه ای از دانشگاه یا کالج مورد نظر می توانید این ویزا را تمدید نمایید. ویزای تحصیلی عمان چند بار ورود است.

2ویزای اقامت سرمایه گذاری

این ویزا به افراد خارجی که قصد سرمایه گذاری در کشور عمان را دارند، اعطا می گردد. مدت زمان اعتبار این ویزا از تاریخ صدور به مدت شش ماه بوده و پس از تایید نوع سرمایه گذاری توسط مقامات ذی ربط، ویزای عمان به مدت دو سال قابل تمدید خواهد بود. از شرایط و الزامات این ویزا، اخذ تاییدیه وزارت تجارت و صنعت برای سرمایه گذاری در این کشور است.

3ویزای ازدواج

این ویزا جهت الحاق همسر و فرزندان زیر 21 سال فرد خارجی ساکن در عمان صادر می گردد. هم چنین همسر خارجی یک مرد تبعه عمان نیز برای الحاق به همسر خود می بایست پس از تایید گواهی از طرف وزارت کشورکه تایید کننده وضعیت ازدواج است، از طریق این نوع از ویزای عمان اقدام نماید. مدت زمان اعتبار این ویزای عمان نیز شش ماه از تاریخ صدور آن می باشد.

4ویزای اکسپرس

این ویزای عمان بر اساس درخواست یک اسپانسر محلی و بر طبق قبول مسئولیت توسط وی، برای بازرگانان، متخصصان برجسته، شرکت کننده های فستیوال ها و جشنواره ها و همایش ها صادر می گردد. مدت زمان اعتبار برای استفاده از این ویزای عمان یک ماه از تاریخ صدور می باشد و شخص با داشتن ویزا می تواند تنها سه هفته از تاریخ ورود در کشور عمان اقامت داشته باشد و این میزان قابل تمدید نمی باشد.

5ویزای اعضا و خدمه کشتی ها

برای مسافران و خدمه های کشتی های گردشگری که در هنگام توقف در بنادر عمان از این کشور بازدید می نمایند و بر اساس اظهارنامه توسط نماینده کشتی گردشگری در عمان، صادر می شود. مدت زمان اعتبار برای اقامت یک ماهه است و تنها یکبار ورود می باشد

6ویزای کار

یکی از انواع ویزای عمان ویزای کاری این کشور می باشد. شما جهت کار در این کشور باید قبل از ورود به کشور عمان ویزای کاری یا Employment Visa دریافت نمایید. جهت این امر باید یک اسپانسر یا کارفرمایی از کشور عمان با قبول مسئولیت های مربوط به شما، یک نامه پیشنهاد شغلی یا Job Offer برایتان بفرستد و شما را در این کشور دعوت به کار نماید.

فرم مشاوره